Одобряване на екзекутивна документация

Одобряване на екзекутивна документация

Необходими документи
- Заявление по образец
- Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл.175, ал.1 от ЗУТ
- Заверен протокол за строителна линия и ниво
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 30% от стойността за одобряване на проекта за съответната категория

Срок за изпълнение - 14 дни


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата