Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

Необходими документи
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Разрешение за строеж
- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
- Одобрени инвестиционни проекти
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 50.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни
 


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата