Издаване на удостоверение за търпимост по N 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

Издаване на удостоверение за търпимост по N 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ

Необходими документи:
- Искане по образец
- Документ за собственост
- Скица на поземления имот
- Декларация за период на извършване
- Документи, доказващи периода на извършване и спазване на съответните правила и нормативи
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 100.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата