Заверка на скица след изтичане на шестмесечния срок

Заверка на скица след изтичане на шестмесечния срок

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Други
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 5.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 10.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден 


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата