Заявление за прекратяване на съсобственост с общината

Заявление за прекратяване на съсобственост с общината

Необходими документи:
- Молба по образец;
- Скица на имота с нанесен кадастър;
- Документ за собственост;
- Удостоверение за наследници (при нужда);
- Актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирма (при нужда);
- Становище от кмета (км. наместник) на селото

Цена на услугата - Безплатна

Срок за изпълнение - по ЗОС 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата