Издаване на заверено копие от документ (актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи)

Издаване на заверено копие от документ (актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи)

Необходими документи:
- Заявление по образец

Срок за изпълнение - 7 дни

Цена на услугата за физически лица:
Обикновена: 1.00 лв./стр.
Бърза: 2.00 лв./стр.

Цена на услугата за юридически лица:
Обикновена: 2.00 лв./стр.
Бърза: 4.00 лв./стр. 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата