Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост автобус ISUZU classic 27  с рег.№ ТХ1660МХ и лек автомобил Mercedes sprinter 208 CDI рег.№ ТХ4668ХР

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай