Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

Община Крушари
Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 
Входящ №  Дата Име и фамилия Месторабота Заемана публична длъжност Декларация - файл
1 25.3.2021 Желка  Великова Община Крушари Управител социални услуги в общността изтегли
        2   02.08.2021  Марийка Георгиева  Община Крушари   Мл. експерт МДТ  изтегли
3 01.09.2021 Калинка Пенева Община Крушари Старши счетоводител изтегли
4 10.12.2021 Филис Шефкедова Община Крушари  Старши специалист Касиер  изтегли
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
42          
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Публичен регистър на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата,

по чл.35, ал.1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество,

в Община Крушари

Входящ №  Дата Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност Забележка
           
           
           
           
           
           
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай