Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ:

 ДЕТСКА ГРАДИНА С. КРУШАРИ И ИЗНЕСЕНИТЕ ГРУПИ ЩЕ ПОЧИВАТ:

ИГ с. Телериг

от 27.10.2023 г. до 01.11.2023 г. включително

ИГ с. Лозенец

ИГ с. Коритен

Групи с. Крушари

от 30.10.2023 г. до 01.11.2023 г. включително

Посещенията се възобновяват на 02.11.2023 г.

 от 23.12.2023 г. до 01.01.2024 г.

Посещенията за децата се възобновяват

 от 02.01.2024 г. 


Детска градина с. Крушари кандидатства кандидатства  по НП на МОН за закупуване на площадка за обучение по БДП и нейното оборудване. Децата провеждат занимания в тематично осигурена среда, в която имат възможност да изградят умения и да придобият знания за БДП.

Детска градина с. Крушари кандидатства кандидатства  по НП на МОН „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практика на взаимодействие с родителите на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

Дейностите по проекта са приключени. В тях взеха участие родители, деца, служители и общественост.

 Детска градина с. Крушари организира за децата по групи  посрещане на Дядо Коледа по следния график:

Групи с. Крушари на 21.12.2023 г.

Изнесена група с. Лозенец на 20.12.2023 г.

Изнесена група с. Коритен на 22.12.2023 г.

 

Изнесена група с. Телериг на 19.12.2023 г.


 Уважаеми родители,децата и екипът от детска градина с.Крушари с изнесени групи в  с. Телериг, с.Лозенец и с. Коритен Ви канят на 25.10.2022 г./сряда, от 10,00 ч. за участие в организиран празник по проект „Равен достъп до училищно образование по време на кризи“, Дейност 3- „Работа с родители“. Очакваме Ви заедно да усетим духа на съпричастност на родителите, семейството заедно с нас в дейността на детската градина !  


 Децата и екипът от детска градина с.Крушари с изнесени групи в  с. Телериг, с.Лозенец и с. Коритен Ви канят на 19.04.2022 г./вторник/, от 10,00 ч. на празничен концерт  в НЧ „Йордан Драгнев-1894“-с.Крушари!

 Очакваме Ви заедно да усетим духа на предстоящите Великденски празници с програмата на нашите малчугани! 


 Детска градина с. Крушари кандидатства пред ПУДООС с проектно предложение с екологична  и  познавателна насоченост по 

НК „ Чиста околна среда-2022“ на тема „ Обичам природата – и аз участвам“,

„ Играя и научавам в чиста околна среда“.

Проектът е за ИГ с. Телериг и включва залесяване и оборудване със спортни съоръжения,уреди за занимания на открито, и за игра в дворното пространство.


 Детска градина с. Крушари организира за децата по групи  посрещане на Дядо Коледа по следния график:

Групи с. Крушари на 23.12.2021 г.
Изнесена група с. Лозенец на 22.12.2021 г.
Изнесена група с. Коритен на 22.12.2021 г.
Изнесена група с. Телериг на 21.12.2021 г.

УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ:

 ДЕТСКА ГРАДИНА С. КРУШАРИ И ИЗНЕСЕНИТЕ ГРУПИ ЩЕ ПОЧИВАТ
 от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г.
Посещенията за децата се възобновяват
 от 04.01.2022 г. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай