Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

  Децата и екипът от детска градина с.Крушари с изнесени групи в  с. Телериг, с.Лозенец и с. Коритен Ви канят на 19.04.2022 г./вторник/, от 10,00 ч. на празничен концерт  в НЧ „Йордан Драгнев-1894“-с.Крушари!

 Очакваме Ви заедно да усетим духа на предстоящите Великденски празници с програмата на нашите малчугани! 


 Детска градина с. Крушари кандидатства пред ПУДООС с проектно предложение с екологична  и  познавателна насоченост по 

НК „ Чиста околна среда-2022“ на тема „ Обичам природата – и аз участвам“,

„ Играя и научавам в чиста околна среда“.

Проектът е за ИГ с. Телериг и включва залесяване и оборудване със спортни съоръжения,уреди за занимания на открито, и за игра в дворното пространство.


 Детска градина с. Крушари организира за децата по групи  посрещане на Дядо Коледа по следния график:

Групи с. Крушари на 23.12.2021 г.
Изнесена група с. Лозенец на 22.12.2021 г.
Изнесена група с. Коритен на 22.12.2021 г.
Изнесена група с. Телериг на 21.12.2021 г.

УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ:

 ДЕТСКА ГРАДИНА С. КРУШАРИ И ИЗНЕСЕНИТЕ ГРУПИ ЩЕ ПОЧИВАТ
 от 24.12.2021 г. до 03.01.2022 г.
Посещенията за децата се възобновяват
 от 04.01.2022 г. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай