Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Срок за предоставяне: 7дни
 
Необходими документи за извършване на услугата:
1. Съобщение за раждане по образец съгласно приложение № 1 Наредба № РД-02-20-9 ОТ 21 май 2012 Г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация/ Съдебно решение;
2. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;
3. Препис-извлечение от акт за раждане, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданско състояние.
4. Препис от акт за раждане по чл.63-66 от Закона за гражданската регистрация; 5. Протокол за намерено, изоставено или подхвърлено новородено дете.
 
Заплащане
УСЛУГАТА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай