Община Крушари кмет

Илхан Юсеин
Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Кметове на населени места

Име, презиме и фамилия Кметство
1 Сезгин Аптиш Ибриям Кмет  с.Бистрец
2 Севдалин Ангелов Митев Кмет  с.Загорци
3  Димка Димитрова Пенева Кмет с.Северци
4 Тосун Тосун Аликов Кмет с.Лозенец
5 Станка Василева Николаева Кмет с.Полковник Дяково
6  Несрин Неджмедин Юмер Кмет с.Телериг
7 Семра Ибрямова Халил Кмет с.Ефрейтор Бакалово
8 Метин Юсеин Асан Кмет с.Габер
9 Ерол Ахмед Али Кмет с.Коритен
10 Равкън Османов Сюлейманов Кметски наместник с.Абрит
11 Ведат Кадиров Саидов Кметски наместник с.Северняк
12  Айдън Певат Сюлейман Кмет с.Капитан Димитрово
13 Костадин Иванов Костадинов Кметски наместник с.Александрия
14 Васил Михайлов Василев Кметски наместник с.Пор. Кърджиево
15 Иванка Ангелова Илиева Кметски наместник с.Добрин
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай