Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект BG051PO001-5.2.07-0160 " Център за социални услуги в семейна среда - 2"

ГАЛЕРИЯ

Обява

Документи за кандидатстване:

Прессъобщение

Брошура

Плакат

Снимков материал:

Текуща информация за услугата

Телевизионен репортаж-РТВЦ Варна

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай