Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публичен търг с тайно наддаване на 28.01.2015г. от 11:00 часа в сградата на общинската администрация с.Крушари за продажба на обект: Поземлен имот – дворно място с площ от 760кв.м., находящ се в парцел X-общ., кв.13 по плана на с.Ефр.Бакалово

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай