Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ изработен подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №017054 в землището на с. Коритен, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива”, в имот за „ветрогенератор”. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.  
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай