Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщения

Телефонните съобщения в Община Крушари са организирани на базата на аналогови системи, аналогови преносни системи и нискочестотни селищни и междуселищни кабели, като постепенно  се въвежда и цифрова техника.

Междуселищните телефонни съобщения в общината, в рамките на областта се обслужват от мрежите за близък междуселищен трафик.  

Мобилните оператори не покриват изцяло територията на общината. Има села без телефон и мобилно покритие – Поручик Кърджиево, Абрит, части от селата Телериг, Полк.Дяково.

Покритието с обществен интернет освен общинския център също не обхваща всички населени места в общината – интернет има в селата Крушари, Полк.Дяково, Телериг, с.Лозенец и Ефр.Бакалово.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай