Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на удостоверения за реално обособени части от сграда по чл. 202 от ЗУТ

Издаване на удостоверения за реално обособени части от сграда по чл. 202 от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
- Одобрени инвестиционни проекти

Цена на услугата - 120.00 лв.

Срок за изпълнение - 30 дни

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай