Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- документ за собственост, Договор за отдаване под наем на заетата от обекта площ – за чужди имоти
- Скица-извадка от действащ регулационен план с указано място за поставяне
- Одобрена схема за разположение на обекта с нанесени размери
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 100.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай