Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Процедура по разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП-ПР,-ПЗ,РУП и др. по чл.134 и чл.150 от ЗУТ

Процедура по разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП-ПР,-ПЗ,РУП и др. по чл.134 и чл.150 от ЗУТ

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за собственост
- Проект
- Мотивирано предписание
- Данни за заинтерисованите съседи по чл.131 от ЗУТ
- Писменно съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21 от ЗУТ
- Съгласувателни писма от заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества в случаите, когато са изисквани с мотивираното предписание
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 100 лв./УПИ

Срок за изпълнение - съгласно ЗУТ  

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай