Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Изготвяне на удостовение за липса на акт за общинска собственост за недвижими имоти

Изготвяне на удостовение за липса на акт за общинска собственост за недвижими имоти

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Копие от документ за собственост;
- Копие от актуална скица

Цена на услугата - 5.00 лв.
Срок за изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 10.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай