Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по чл. 18 от закона за Преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОБП/

Издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по чл. 18 от закона за Преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /ЗППДОБП/

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Копие от актуална скица;
- Копие от документ за собственост;
- Копие от удостоверение за наследници (при нужда)

Срок за изпълнение: Цена на услуга:

Обикновена - 7 работни дни 5.00 лв.

Бърза - 1 работни дни 10.00 лв.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай