Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Учредяване право на строеж във връзка с утвърден проект за преустройство и разширение на съществуващ имот

Учредяване право на строеж във връзка с утвърден проект за преустройство и разширение на съществуващ имот

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Утвърден проект;
- Пазарна оценка на право на строеж;
- Удостоверение за актуално състояние на фирмата (ако е необходимо)

Цена на услугата - Безплатно
Срок за изпълнение - 1 месец

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай