Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Сключване на договор за ползване на лятна тераса пред заведение

Сключване на договор за ползване на лятна тераса пред заведение

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Проект (виза);
- Оригинално или заверено копие от съдебното решение за регистрацията на фирмата.

Цена на услуга:
1.00 лв./кв.м. на ден;
10.00 лв./кв.м. на месец

Срок за изпълнение - 7 дни 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай