Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Учредяване право на строеж върху общински земи

Учредяване право на строеж върху общински земи

Необходими документи:

- Заявление по образец
- Утвърден проект.
- Пазарна оценка на правото на строеж.
- Удостоверение за актуално състояние на фирмата/ако е необходимо/

Цена на услугата - Безплатно

Срок за изпълнение - по ЗОС 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай