Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Изнесена приемна на ОИЦ-Добрич на 22 октомври 2021 г., от 11:00 часа, пред сградата на Община Крушари

 Областният информационен център – Добрич кани всички жители на община Крушари да посетят изнесената приемна, където експертите от центъра ще Ви информират и консултират за възможностите за финансиране на вашите проектни идеи с европейски средства по Оперативните програми 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските 2014-2020 г. Ще получите актуална информация за отворените в момента процедури и мерки, насочени към бизнеса и земеделските стопани, както и към други бенефициенти. Подготвили сме Ви и много информационни и рекламни материали.

 

Събитието ще се проведе на 22 октомври (петък) 2021 г., от 11:00 часа, пред сградата на Община Крушари

 

При провеждане на изнесената приемна ще бъдат спазени въведените от Министерството на здравеопазването епидемиологични мерки за безопасност на всички посетители.

Посещението и консултирането на изнесената приемна е напълно безплатно. Очакваме Ви!

 

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

 

За допълнителна информация:

 

Тел.: 058 602 758

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай