Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Плащане на местни данъци и такси до края на 2022 г.

Община Крушари уведомява всички заинтересовани лица, че на 29.12.2022 г., Звено "Местни данъци и такси" ще е с работно време  от 8.00 до 12.00 часа, а на 30.12.2022 г. Звеното няма да работи. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай