Община Крушари кмет

Илхан Юсеин
Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Започва приема на заявления за включване в проект „Обществена трапезария - Крушари“

От 18 до 27 ноември в Общинска администрация – Крушари ще се приемат заявления на кандидат-потребители, които желаят да ползват социалната услуга „Топъл обяд“ през 2021 г. Желаещите да бъдат включени, които живеят в населените места на община Крушари могат да подадат своите заявления и подкрепящите документи към тях при кметовете на селата, а жителите на с. Крушари – в деловодството на Общинска администрация.

В проекта ще бъдат включени лица и семейства, които  отговарят на едно от следните условия:

•  Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

•  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност);

•  Скитащи бездомни деца и лица;

•  Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;

•  Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемична обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход;

Проект „Обществена трапезария – Крушари“ се финансира от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай