Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана за публично обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Крушари за периода 2021 -2027г.

До всички заинтересовани страни

Уважаеми жители на община Крушари!

В изпълнение на чл.20, ал.1 от Закона за регионалното развитие предоставяме за публично обсъждане проекта на План за интегрирано развитие на община Крушари за периода 2021 -2027г.

Предвид наложените ограничителни мерки, свързани с овладяване разпространението на COVID – 19, процесът на публичното обсъждане на стратегическия документ,  ще се проведе неприсъствено.

Вашите мнения, забележки, коментари по ПИРО – 2021-2027г., можете да депозирате в Общинска администрация – Крушари в срок до 20.01.2021г. Препоръки и становища могат да бъдат изпращани и по електронен път на електронната поща на община Крушари –krushari@krushari.bg

Пълният текст на Проект за План за интегрирано развитие на община Крушари за периода 2021 – 2027, можете да изтеглите оттук.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай