Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Плащане на местни данъци и такси до края на 2020 г.

Община Крушари уведомява всички граждани, че на 29.12.2020 г., 30.12.2020 г. и 31.12.2020 г. ще бъдат спрени касите на посредниците Easy Pay, Fast Pay, “Български пощи” ЕАД. Разплащанията ще се осъществяват на касата на Звено “Местни данъци и такси” в Общинска администрация - Крушари на адрес: ул. “ Девети септември ” № 3-А, с работно време 8.00 до 16.30 часа на 29.12.2020 г. и 30.12.2020 г.

На 31.12.2020 г. касата на Звено “Местни данъци и такси” в Община Крушари ще е с работно време  от 8.00 до 11.00 часа.

На 30.12.2020 г. и 31.12.2020 г. внедрените ПОС – терминални устройства в касата на Звено “Местни данъци и такси” ще бъдат спрени.  Разплащанията ще се осъществяват само чрез плащане в брой.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай