Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение

Съобщение, снимка 1

ОБЩИНА КРУШАРИ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОТ 08 АПРИЛ 2021Г. ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ЗАЕТИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА  4 АПРИЛ 2021Г.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ,  СТАЯ НОМЕР 102, ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ С АДРЕС:

С. КРУШАРИ „ УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ ” № 3-А  СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА ЗА СПРАВКА  И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В СИК .

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай