Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че Районна избирателна комисия - Добрич организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии от Община Крушари за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021г.,в  залата на Домашен социален патронаж   на 05.07.2021г. (понеделник) по график, както следва:

от 09:00ч. – хартия

от 11:00ч. – машина

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ

Във връзка с постъпило писмо на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, организира демонстрационно пробно гласуване в град Добрич, на 05 юли 2021г.  в сградата на Община Крушари от 9:00 ч. до 13:00 ч. ще има на разположение машина за демонстрационно пробно гласуване.            

 

 

                                                                                           Председател на РИК – Добрич:

                                                                                                                                                       Ц. Велкова

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай