Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите относно осъществяване на превантивни дейности с цел отстраняване на източници на опасност за причиняване на пожари, като не се извършват косене на трева, машинно почистване /мулчиране/, включително и почистване на храсти, през периода от 05.08.2021г до 20.08.2021г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай