Подбор на безработни лица по проект Социални инвестиции и насърчаване на заетостта

07.02.2008
Подбор на безработни лица по проект Социални инвестиции и насърчаване на заетостта

Във връзка с изпълнение на проекта „Социални инвестиции и насърчаване на заетостта” (СИНЗ), компонент „Българска инициатива за активна политика на пазара на труда” (БИАПТ), подкомпонент „Активни услуги на пазара на труда” (АУПТ), трети цикъл,  Бюро по труда – Добрич уведомява, че е открита процедура за подбор на безработни лица за включване в програмата.

Начинът на провеждане на подбора на кандидатите е в 3 кръга:
- потенциалният кандидат подава Заявление /по образец/ в ДБТ;
- провеждане на интервю;
- публикуване на списъка с одобрените кандидати.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- да са регистрирани в ДБТ като безработни;
- да участват в програмата, ако бъдат одобрени.
- заети лица с предизвестие за освобождаване  

Документи за кандидатстване:
- Заявление – получава се в Бюрото по труда при подаване на документите;
- Автобиография;
- Копие от личната карта;
- Копие от диплома или свидетелство за завършено образование;
- Копие от трудова книжка
- Декларация за намерения за стартиране на собствен бизнес

Всеки кандидат, който проявява интерес и ще кандидатства по програмата, може да бъде консултиран и да получи интересуващата го информация в ДБТ – Добрич, филиал Добричка и филиал Крушари.

Заинтересованите лица могат да получат консултации:
- всеки последен четвъртък и петък на месеца  от 8.30ч. до16.00 ч. от регионалния координатор на АЗ - гр. Добрич, ул. “Вардар” № 45, етаж 3
- всеки ден от 8.30ч. до16.00 ч. в ДБТ-Добрич, ул. „България” №16, ет. 6 от специалистите от отдел „Посреднически услуги”, в стаи от 601 до 605;
- Във филиал Добричка, на адрес гр. Добрич, ул. “Вардар” № 45, етаж 2;
- Във филиал с. Крушари, в сградата на  Община Крушари.

На Информационното табло в Бюрото по труда ще бъде съобщено, кои от кандидатите се допускат до интервю, дата, място и час на провеждане.

След провеждане на интервютата с потенциалните кандидати, се изготвя Окончателен списък на одобрените лица. който ще бъде изложен на Информационното табло в Бюрото по труда.

Източник: Dobrich.com


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата