Крушари кандидатства пред МОСВ за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в селата

07.02.2008
Крушари кандидатства пред МОСВ за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в селата

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Крушари е приета на редовно заседание на местния парламент на добруджанската община на 11 януари. Програмата отразява актуални цели. Сред тях са въвеждане на система за организирано събиране на твърди битови отпадъци и транспортирането им до регионално депо, разделно събиране на отпадъците от опаковки и рециклируеми отпадъци. Заложено е закриване и рекултивация на действащите сметища на територията на Крушари. Основните цели, които програмата си поставя, са свързани с намаляването на образуваните отпадъци, повторното им използване и рециклиране, подобряване на организацията по събиране и транспортиране на твърдите битови отпадъци, участие на обществеността при провеждане на екологичните мерки.

 

Местният парламент даде съгласието си Община Крушари да кандидатства с проект “Въвеждане на система за организирано събиране и транспортиране на твърдите битови отпадъци от населените места в община Крушари и ликвидиране на сметищата” пред Министерството на околната среда и водите. Проектът предвижда закупуване на контейнери за всички села, осигуряване на сметосъбиращи машини, дезинфекционна машина, специализирана техника за обработка на сметищата. Средства ще бъдат вложени и в масирана информационна кампания в селищата.

Стойността на проекта е 755 500 лв. Финансовото участие на община Крушари е 77 000 лв.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата