Публични търгове с тайно наддаване на 20.07.2012г. и 27.07.2012г. за продажба на движими вещи

06.07.2012

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2133,
E-mail
krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

На основание Закона за общинската собственост и Наредба №8  на Общински съвет с.Крушари
 

О Б Я В Я В А:


   І.Публични търгове с тайно наддаване на 20.07.2012г. и 27.07.2012г. от 10,00 в зала 301 на Община Крушари за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, както следва:

   1.Лек автомобил ВАЗ 2109/1300S/ дкн, регистрационен номер ТХ 7308 МХ
-марка: ВАЗ 2109 - хетчбек;
-шаси: ХТА210990;
-двигател: обем 1300см3,бензинов,мощност 69к.с.;
-цвят: т.сив;
-брой места: 4+1;
-начална регистрация: 01.01.1993год.
Начална цена на вещта е 325,00 лв.
   2.Лек автомобил ВАЗ 2104 дкн, регистрационен номер ТХ 4957 МХ
-марка ВАЗ 2104;
-шаси: ХТА210430R0422754;
-двигател: обем 1450см3,мощност 74к.с.,бензинов;
-цвят: бял;
-брой места: 4+1;
-начална регистрация: 23.09.1993 год.
Начална цена на вещта е 375,00 лв.
Цената достигната на търга  се внася еднократно в касата на общината или по банков път.

   ІІ.Депозитът е в размер на 10% от начална цена и се внася до 16,00 часа в касата на общината или по банков път, на деня предхождащ търга. Същия се задържа в полза на общината в случай, че кандидата не сключи договор за продажба на движима вещ.

   ІІІ. Документи за участие в търга се закупуват в касата на Община Крушари за сумата от 5,00лв. в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга и се внасят в деловодството на общината в срок до 16,00 часа на предходната дата на търга, но не по-рано от 15 дни от датата на обявата за търга.

   ІV. Оглед на вещите може да се извърши всеки делничен ден от 08,00 – 12,00 и 13,30-16,30 часа в гаража на Община Крушари.Допълнитеилна информация на телефон 0886/424014 – Илхан Мюстеджеб.

   V. Не се допускат до участие в търга физически ли юридически лица, който имат задължения или неизплатени суми към Общинска администрация Крушари, както и свързани с тях лица /по смисъла на Търговския закон/.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата