Вие сте тук:

ОБЯВА

03.05.2017
ОБЯВА

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ДОБРИЧ

разполага с информация за провеждане на конкурси за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

За длъжноститемогат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

1.    Да имат средно или по-високо образование;

2.    Да са годни за военна служба;

3.    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

4.    Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5.    Да са граждани на Р България и да нямат друго гражданство;

6.    Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”;

7.    Да покриват нормативите за физическа годност;

8.    Да са психологически  пригодни.

9.    Да не са навършили 28 години към датата на сключване на договора за военна служба.

Обявените места са завойнишки длъжности във военно формирование 22240 – Сливен.

Срокът за подаване на  документи е до 30.06.2017 г.

Изпълнявалите военна служба могат да кандидатстват, ако са освободени поради организационно-щатни промени, но не по-късно от 10 години след освобождаването и не са навършили 41 години към датата на сключване на договора за военна служба.

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се подават и необходимите документи.

За информация може да се ползват и сайтовете на    

Централно военно окръжие www.comd.bg

и Министерство на отбранатаwww.mod.bg


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата