Вие сте тук:

ОБЯВА

13.06.2017
ОБЯВА

О Б Я В А

 

Централно военно окръжие обявява прием на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,  за обучение в курс по начална военна подготовка.

Обучението ще се проведе от 20.11.2017 г. до 15.12.2017 г. във военно формирование 22160 – Плевен.

Срокът за приемане на документи е до 27.10.2017 г.

Успешно завършилите обучението се ползват с предимство при кандидатстване за военна служба или за служба в доброволния резерв.

Повече информация  за условията и реда за кандидатстване може да получите от:

- офиса за водене на военен отчет в общината или на телефон 0878 601 246;

- Военно окръжие - Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет. 4, тел. 058 664 764;

- интернет страницата на Централно военно окръжие www.comd.bg

 


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата