Вие сте тук:

ОБЯВА

02.10.2017
ОБЯВА

 ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ДОБРИЧ

 ОБЯВЯВА

разкрита процедура за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. 

Вакантните длъжности са за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните:  

Асеновград,  Благоевград,  Враца,  Смолян,  София  и  Ямбол.

 

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

• да имат средно или висше образование по специалността, за която кандидатстват;

• да са годни за военна служба;

• да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

• срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

• да нямат друго гражданство, освен българско;

• да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

• да са психологично пригодни.

          •Да не са навършили 28 години към датата на сключване на договора за военна служба.

За освободените от кадрова военна служба:

• да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

• да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от КВСкъм датата на подаване на заявлениетои не са навършили 41 години към датата на сключване на договора за военна служба.

Срокът за подаване на  документи е до 07.11.2017 г.;

Повече информация  може да получите от:

- офиса за водене на военен отчет на община Крушари, стая 210 или на телефон 0888/321 253;както от сайтовете на:  

Централно военно окръжие :www.comd.bg

и Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата