Вие сте тук:

ПОКАНА

04.10.2017
ПОКАНА

ПОКАНА

за участие в информационно събитие:

„Актуални възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“

 

          Областен информационен център – Добричима удоволствието, да покани представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.


          Събитието ще се проведе на 26 октомври (четвъртък) 2017 г., с начален час 14:30 часа. в залата на община Крушари, веднага след редовното заседание на Общински съвет..

 

          По време на събитието ще бъдат представени възможностите за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и Оперативните програми). Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!


ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

Име на служител: Геновева Друмева

Длъжност: Управител ОИЦ - Добрич“

Тел./факс: 058 602 758

e-mail: oic_dobrich@abv.bg


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата