О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

01.11.2017
О Б Я В А  за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ

9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

 

1. Със заповед № ОХ-1059/10.10.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години;   

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да не са минали по-вече от 10 години от датата на освобождаване от кадрова военна служба за лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

3. Срокът за подаване на  документи е до 24.11.2017 г.;

Повече информация  може да получите от офиса за водене на военен отчет към общинатаили на   телефон:0888/ 321 253, както от сайтовете на:  

Централно военно окръжие :www.comd.bg и

 Министерство на отбраната:www.mod.bg

 

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата