О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в състава на Военновъздушните сили

06.11.2017
О Б Я В А  за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в състава на Военновъздушните сили

 

ЦЕНТРАЛНО  ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ДОБРИЧ

9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058 664764

 

 

 

 

  

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в състава на Военновъздушните сили

 

Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери във военно-географската служба с приемане, чрез конкурс на военна служба на лица, завършили граждански  висши училища в страната и в чужбина.

 

ДЛЪЖНОСТИТЕ СА:

1.    1 (една) 1 вакантна длъжност), за:

-  началник на секция „финанси“в сектор „финансово стопански дейности“ във В.Ф. 26480 – София, звание: лейтенант, старши лейтенант, капитан

1.1 Изисквания за минимално образование и квалификация: ОКС бакалавър по специалност финанси, финанси и счетоводство, счетоводство, счетоводство и контрол или икономика.

2.    2 (две) вакантни длъжности за:

- геодезист в секция „геодезия“ на сектор „топогеодезия“ във В.Ф. 24430 – Троян, звание: лейтенант, старши лейтенант, капитан.

2.1 Изисквания за минимално образование и квалификация: ОКС бакалавър по специалност геодезия или маркшайдерство и геодезия.

 

Повече информация за участие в конкурсаможе да получите от офиса за водене на военен отчет към общинатаили на телефон:0888/ 321 253, както от сайтовете на:  

Централно военно окръжие :www.comd.bg и

Министерство на отбраната:www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата