Проект „Крушари – България – Европа” ще реализира община Крушари през 2018 година

04.12.2017
Проект „Крушари – България – Европа” ще реализира община Крушари през 2018 година

 

Приключилият конкурс на Националното сдружение на общините в Република България  класира проекта на община Крушари  „Крушари – България – Европа”, сред първите двадесет общини, които ще получат финансиране за планираните от тях проектни дейности.

Проектът  си поставя за основна цел да представи автентичността на регион Добруджа и община Крушари в контекста на членството на България в Европейския съюз.

Планираните  информационни събития  са балансирано насочени към различни целеви групи от общината. На кръгла маса с тема „Младите в Европа” ще бъдат  представени възможностите за учене и работа в ЕС,  като дискусията е  насочена към  учениците от 16 до 18 години.

Втора кръгла маса „Европа за всички” е насочена към всички жители на община Крушари, като основните акценти в нея ще бъдат поставени върху приобщаващите политики на ЕС и възможностите, които те предоставят на общината и нейните жители.

Под надслов „Цветовете на равнината” читалището в Крушари ще се включи като партньор за изпълнението на проекта. Ще бъдат издирени и събрани тъкани и ръчно везани произведения на народното творчество от добруджанския край, които ще се експонират в мобилна изложба. Експонатите от изложбата ще бъдат представяни на различни празници, фестивали, конкурси, както и по време на участието на самодейните състави от читалището в международен фолклорен фестивал през месец юни в румънската община Нъводари, област Констанца.

Специална триезична брошура на български, румънски и английски език ще представи реализираните от община Крушари проекти, финансирани от ЕС през предишния програмен период, като привлечените по тях средства възлизат  на над 14 млн. лева.  

Проектът „Крушари – България – Европа” ще се осъществява през периода януари – юни 2018г., с бюджет от 4298 лв.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата