Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2018 г.

22.12.2017
Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2018 г.

 ПОКАНА

Кметът на Община Крушари- Добри Стефанов

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на чл.30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнениеи отчитане на бюджета на Община Крушари

 

КАНИ

обществеността на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Публичното обсъждане на проектобюджет за 2018г. ще се проведе на 09 януари 2018г. от 10,30 часа в заседателната зала на Община Крушари.

Водени от убеждението, че разработването и приемането нао бщинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите становища и предложения  за включване в проект на Бюджетза 2018г. в деловодството на Община Крушари или на електронен адрес krushari@dobrich.net  и на тел. 05771/22 05. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кметът на общината за разглеждане от Общинския съвет.

 

ДОБРИСТЕФАНОВ/п/

Кмет на Община Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата