Списък на допуснатите до интервю кандидати за служители "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г. и график за провеждане

05.02.2018
Списък на допуснатите до интервю кандидати за служители "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г. и график за провеждане

 СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ

ЗА СЛУЖИТЕЛИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ № ФС01-0488/22.12.2017Г.

 

1. Февзие Ахмед Юсеин

2. Павел Красимиров Иванов

3. Ергюлен Мехмед Исмаил

4. Нигер Мустафа Халилова

5. Калинка Илиева Василева

6. Станка Антонова Митева

7. Анка Минева Великова

8. Емине Алиш Осман

9. Гюлер Бенаби Шефкет

10. Гюлеят Ебайзер Мурад

11. Гюлшен Мехмедова Сали

12. Надя Севдалинова Алиосман

13. Иванка Димитрова Русева

14. Атанаска Тодорова Тинева

15. Райко Енчев Райков

16. Костадинка Нейчева Петрова

17. Ангюл Ахмед Салиева

18. Кольо Иванов Колев

19. Магбуле Ибурадин Хасан

20. Бахтигюлер Емин Ахмед

21. Гюлсюм Ахмед Али

22. Фатме Алиева Яшарова

23. Маринка Иванова Стоянова

24. Георги Йорданов Василев

25. Рухтие Февзи Джевджетова

 

 ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТА С КАНДИДАТИТЕ

ЗА СЛУЖИТЕЛИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ № ФС01-0488/22.12.2017Г.

 

 Интервютата с кандидатите ще се проведат в заседателната зала в сградата на община Крушари на адрес с. Крушари, ул. „ Девети септември“ № 3-А.

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДАТА

ЧАС

село Лозенец

Февзие Ахмед Юсеин

Гюлер Бенаби Шефкет

Кольо Иванов Колев

Фатме Алиева Яшарова

09.02.2018г.

08:30ч.

село Бистрец

Нигер Мустафа Халилова

09.02.2018г.

09:30ч.

село Габер

Магбуле Ибурадин Хасан

Бахтигюлер Емин Ахмед

Гюлсюм Ахмед Али

 

09.02.2018г.

09:45ч.

село Телериг

Ергюлен Мехмед Исмаил

Анка Минева Великова

Емине Алиш Осман

Райко Енчев Райков

Маринка Иванова Стоянова

Рухтие Февзи Джевджетова

09.02.2018г.

10:15ч.

село Ефрейтор Бакалово

Гюлеят Ебайзер Мурад

Гюлшен Мехмедова Сали

Надя Севдалинова Алиосман

09.02.2018г.

11:15ч.

село Полковник Дяково

Ангюл Ахмед Салиева

Георги Йорданов Василев

09.02.2018г.

11:45ч.

село Крушари

Павел Красимиров Иванов

Калинка Илиева Василева

Станка Антонова Митева

Иванка Димитрова Русева

Атанаска Тодорова Тинева

Костадинка Нейчева Петрова

09.02.2018г.

13:30ч.

 

 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата