Списък на допуснатите до интервю кандидати за служители "Домашен помощник" по Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г. и график за провеждане

10.04.2018
Списък на допуснатите до интервю кандидати за служители "Домашен помощник" по Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г. и график за провеждане

Допуснати до провеждане на интервю кандидати за служители "Домашен помощник" по Споразумение № ФС01-0488/22.12.2017г.:

1. Ганка Митева Игнатова от с. Крушари

Интервю с допуснатият кандидат ще се проведе на 11.04.2018 г. в 10:00 часа в заседателната зала в сградата на община Крушари на адрес с. Крушари, ул. „ Девети септември“ № 3-А.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата