Списък на допуснатите до интервю кандидати за „Личен асистент“ по Споразумение №ФС01-0488/22.12.2017г. и график за провеждането на интервютата

12.07.2018
Списък на допуснатите до интервю кандидати за „Личен асистент“ по Споразумение №ФС01-0488/22.12.2017г. и график за провеждането на интервютата

1. Нури Давуд Хюсеин – с. Бистрец

2. Елиезер Мехмедова Хюсеинова -  с. Лозенец

3. Икмет Расим Алиосман – с. Ефрейтор Бакалово

4. Гюлсер Осман Ахмедова – с. Телериг

5. Кадрие Алиева Акифова – с. Лозенец

6. Ведат Мехмед Ахмед – с. Коритен

 

Интервютата с допуснатите кандидати ще се проведат на 13.07.2018 г. от 10:00 ч в заседателната зала в сградата на община Крушари, на адрес: с. Крушари, ул. „Девети септември“ №3-А


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата