Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2019 година, публикувана на 07.01.2019г.

07.01.2019
 Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2019 година, публикувана на 07.01.2019г.

П О К А Н А

Кметът на Община Крушари - Добри Стефанов

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на чл.30, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари

К А Н И

обществеността на Община Крушари на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. ще се проведе на 15 януари 2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Крушари.

Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето на общината и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите становища и предложения за включване в проекта за бюджет за 2019 г. в деловодството на Община Крушари или на електронен адрес krushari@dobrich.net и на тел. 05771/22 05  в срок до 15.01.2019 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който е  неразделна част от проекта на общинския бюджет за 2019 година  при внасянето му от Кметът на общината за разглеждане от Общинския съвет.

 

ДОБРИ СТЕФАНОВ п/      

Кмет на Община Крушари                                                                              


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата