Стартира данъчна кампания за 2019 г.

07.02.2019
Стартира данъчна кампания за 2019 г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КРУШАРИ,

Информираме Ви, че Данъчната кампания за 2019 г. стартира на 8-ми февруари 2019 г. Текущият годишен налог е направен и до 30 април 2019 г. можете да платите данъците си за недвижими имоти и такса смет с предвидената в закона 5% отстъпка.

Напомняме на всички физически лица, включително еднолични търговци, които извършва дейности, посочени в приложение №4 към ЗМДТ (патентни дейности), се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност,

Патентният данък може да се внасена четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

Данъкът върху превозните средства може да се плаща на две равни вноски в следните срокове - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство.  

Работното време на Звено „Местни данъци и такси”  е от 8 до 17 часа всеки работен ден,  без обедна почивка.

  


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата