Три проекта подготвя община Крушари

04.06.2020
Три проекта подготвя община Крушари

Община Крушари ще внесе за разглеждане пред МИГ „Тервел – Крушари“ три проекта по подмярка 19.7.6, свързана с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в двете общини.  

Чрез първото проектно предложение ще се търси финансиране за дообогатяване на материално-техническата база на всички читалища от общината. Планира се закупуването на музикални системи, преносими компютри и периферна техника към тях, презентационна техника, климатици. При изпълнението на проекта читалищата ще бъдат напълно оборудвани с най-необходимата за дейността и представянето на самодейните състави техника.

Вторият проект е свързан със станалия традиционен Празник на гърнетата – кулинарната академия на Добруджа. Уникалността на събитието ще бъде документирано в изработен и заснет филм, в който чрез запазени архивни кадри, видео материал от различните издания, интервюта с участници ще се представи историята на Празника на гърнетата. В рамките на същия проект ще се извърши теренно проучване на спецификата на местната кухня, като част от етнокултурата на Добруджа. Изследването ще бъде включено в кулинарна книга – албум, в който ще намерят място снимки и рецепти на стари ястия, представени от местните майстори-готвачи, съхранили изчезващата автентична кухня.

„Невидимите съкровища на Добруджа“ е третия проект, който си поставя за цел на популяризира добруджанския песенен фолклор. Чрез реализацията на проекта ще се даде възможност на сто самодееца от всички читалища на общината да представят добруджански песни и танци на международен фолклорен събор в съседна Румъния. Освен за участието на съставите, чрез проекта ще бъде възложено изработването  на женски и мъжки фолклорни носии, необходими за докомплектоване на наличния фонд на читалища от общината, в които се включват нови самодейци.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата