Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за общински съветници и кметове и произвеждане Национален референдум на 25 октомври 2015г.

Към страницата на Централна избирателна комисия 

___________________________________________________________________

Заповед забрана алкохол 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заповед утвърждаване на секция в Дом за стари хора с. Добрин

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Съобщение

Във връзка с Решение № 1549-МИ / 27.08.2015 г. на ЦИК , чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс Ви уведомяваме, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Крушари ще могат да гласуват във всички секции за гласуване в деня на изборите  за общински съветници и  кметове и произвеждане на Национален референдум на 25 октомври 2015г.Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят. 

Всички избирателни секции се намират на първи етаж на сградите. Голяма част от сградите са обезпечени с рампи. Осигурени са места за паркиране на автомобили на хора с увреждания. В изборния ден на разположение ще бъдат кметове и кметски наместници по населени места за оказване на помощ. Избиратели, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, ще могат да подават заявки на  телефон  05771 20 24  или на адрес: Община Крушари, ул. „Девети септември ” №3 А,  (до дежурния екип за изборите).                                                  

В изборния ден (25 октомври 2015 г.) заявки ще се приемат от 6.00 ч. до 18.00 ч.

При заявяване, от Община Крушари се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.  

                              ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА  от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заповед за забрана на продажба и консумация на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 05.00 часа до 24.00 часа на 25 октомври 2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Информационно - разяснителна кампания на ЦИК

 Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“  с линк: https://www.cik.bg/bg/36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

 

До 04.10.2015 г., включително в Община Крушари не постъпиха  заявления от избиратели, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия. Вследствие на това, в Общината не следва да се образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СЪОБЩЕНИЕ

 

  • Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове, представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ) в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място в срок до 14.09.2015 г.
  • Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Документите могат да бъдат подадени чрез приносител, по пощата, по факс, или подписано с електронен подпис – по е-поща, или сканирано с приложението - по е- поща - до общинска администрация на Община Крушари, когато постоянният адрес е в Община Крушари. Когато само настоящият адрес е в Община Крушари, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес. 

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия и за местните избори, и за националния референдум е до 04.10.2015г.

Образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 16-МИ);

Образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за националния референдум(Приложение № 17-НР);


  • Крайният срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес (когато постоянният и настоящият адрес са в различни населени места) е до 10.10.2015г.

Образец на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес на изборите за общински съветници и за кметове;

Образец на заявление (Приложение № 18-НР) за гласуване по настоящ адрес на националния референдум;


  • Крайният срок за подаване на  заявление – декларация  за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум е  до 10.10.2015г.

Образец на заявление – декларация (Приложение № 19-НРза издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум;


  • Крайният срок за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък и за местните избори, и за националния референдум е до 17.10.2015г.

Образец на заявление (Приложение № 7-МИ) за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на изборите за общински съветници и за кметове;

Образец на заявление (Приложение № 12-НР) за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък  на националния референдум.


ОБЩИНА КРУШАРИ 

 адрес:  9400  с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А

 тел: 05771 2024; факс № 05771 2136;

 E-mail: krushari@dobrich.net

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай