Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет-Крушари на 18.09.2015г. от 14.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 18.09.2015 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                                                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д    :
 
1. Избиране на общински съветник, който да води заседанията на Общинския съвет-Крушари  за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите за общински съветници и за кметове - 2015 година.
 
   Докладва: П. Янкова–председател на ОбС
 
 
 
 
 
                                                                   
ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай